Auteur: admin

Oltre l’hype blockchain

(Tradoto con Google Translate) – Il modello blockchain di Bitcoin causerebbe una rivoluzione nel mondo bancario e finanziario. In pratica le cose vanno diversamente: in particolare le grandi istituzioni finanziarie stanno esplorando modi per semplificare le transazioni, la custodia e la condivisione di titoli. continua

Economie in de wurggreep van centrale banken

Roekeloze experimenten met monetair beleid zijn sinds de crisis meer in zwang dan ooit tevoren. Ruim 15 jaar geleden begon de Bank of Japan de Bermuda Driehoek van excessieve monetaire verruiming te verkennen, maar veel goed heeft het de Japanse economie niet gedaan. Na de crisis volgden de Fed en de Bank of England dit […]

Ziekelijke economie heeft productiviteitsgroei nodig

De wereldeconomie staat er heel matig voor. De groei in de grote economieën is marginaal en emerging markets vallen terug. Mede door monetaire uitbundigheid van centrale banken, laks financieel overheidsbeleid en een vastlopende wereldhandel groeit de wereldeconomie in slakkengang. De naweeën van de financiële crisis en recessie en het langdurige herstel wegen eveneens mee. De […]

Voorbij de blockchain-hype

Het blockchain-model van Bitcoin zou een revolutie veroorzaken in de bancaire en financiële wereld. In de praktijk gaat het anders: met name grote financiële instellingen onderzoeken mogelijkheden om onder andere transacties, custody en pooling van effecten te stroomlijnen. Projecten waaraan nu wordt gewerkt lijken het meest op het in elkaar schuiven van bestaande databases met […]

Van The New Normal naar The New Neutral

Voormalig Fed-president Ben Bernanke lanceerde in zijn fameuze speech van 2005 het begrip global savings glut ofwel een wereldwijd overschot aan spaargeld waardoor de economische groei, inflatie en (reële) rente vele jaren lang lager zouden blijven dan voorheen. Bernanke is momenteel in publiek debat met Harvard-emeritus Larry Summers, die heeft gekozen voor de doctrine van […]

Goh, wat groeit de Nederlandse economie lekker!

 

Europese richtlijn IORPA II pakt governance Nederlandse pensioensector niet aan

De Europese pensioenrichtlijn IORPA II zal in de Nederlandse pensioenpraktijk weinig verandering brengen. Maar het is jammer dat de EU geen hogere eisen stelt aan de governance van de pensioensector in de lidstaten. Hoewel de EU officieel spreekt van één interne pensioenmarkt is dat slechts een ambtelijke aanduiding van het dossier. Er is geen of […]

Een pensioenrekening voor elke baby?

Het is nooit te vroeg om voor pensioen te sparen of beleggen. Bij Blackrock zeggen ze dat je ook kunt sparen ruim voordat je eerste loonstrook binnenkomt of waarom niet beginnen te sparen direct na de geboorte van een kleine? Een pensioenrekening voor elke baby is misschien niet eens zo gek. Het lijkt misschien een […]

Deutsche Bank op de rand van de afgrond

Deutsche Bank dreigt om te vallen. Sommige hedge funds speculeren daarop, andere halen hun geld weg. Terecht, want de Deutsche balans is niet best. Tegenover elke 100 euro die is uitgeleend staat minder dan 3 euro eigen vermogen. Deutsche begint op een hedgefonds te lijken met in totaal 1600 miljard euro (2x de Nederlandse economie) […]

Banken te afhankelijk van overheidspapier, systeemrisico neemt toe

Sinds de financiële crisis van 1997-1998 geloven nog weinig mensen dat overheidsobligaties van EU-lidstaten risicoloze beleggingen zijn, die de overheid altijd netjes terugbetaalt. Het Griekse bankendrama in 2012 onderstreepte dit: door de herstructurering van het commerciële bankwezen kwam de betaling van de Griekse overheidsschuld in gevaar, waardoor Griekse en andere EU-banken eveneens in problemen kwamen […]

Banken in de gevarenzone, Lehman revisited?

Acht jaar na de wereldwijde financiële crisis zijn banken nog steeds niet uit de gevarenzone. De koersval van bankaandelen na het Brexit-referendum leidt tot krimp van het eigen vermogen, hogere risico’s en zal de versterking van kapitaalbuffers verder bemoeilijken. Het systeemrisico van banken in de EU is in juni 2016 ongeveer twee (!) keer zo […]

Arbeidsmarktbeleid duur en niet effectief

Achtereenvolgende kabinetten spendeerden de afgelopen jaren vele miljarden om Nederlanders aan het werk te houden of te krijgen. ‘Effectiviteit onbekend’ concludeerde de Rekenkamer over de besteding van al dat geld. Het ministerie van SZW heeft zelf nauwelijks of geen idee waar arbeidsmarktsubsidies aan worden besteed en hoeveel banen dat opleverde. Een dik rapport van het […]

Aantal werklozen 3x zo hoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert elk maand trouw het aantal werklozen in Nederland, 588.000 eind 2015 om precies te zijn. Maar als je het juiste aantal wilt weten, zegt de Nederlandsche Bank (DNB), moet je bijna het drievoudige nemen, ruim 1,4 miljoen. Er zijn namelijk veel meer mensen op zoek naar een […]

Statistiek en politiek

De Telegraaf meldt:       Zie hierboven het laatste nieuws, gebaseerd op de hedenochtend gepubliceerde CBS-cijfers. Welk bericht is correct? Hieronder ziet u een grafiek (ook) op basis van gegevens van het CBS. De consumptie in Nederland is in mei 2016 uitgekomen onder het niveau van voor de crisis. In 2013 en 2014 daalden […]

Een pensioenrekening voor elke baby?

Het is nooit te vroeg om voor pensioen te sparen of beleggen. Bij Blackrock zeggen ze dat je ook kunt sparen ruim voordat je eerste loonstrook binnenkomt of waarom niet beginnen te sparen direct na de geboorte van een kleine? Een pensioenrekening voor elke baby is misschien niet eens zo gek. Het lijkt misschien een […]