TTIP komt er

De onderhandelingen met de VS over het vrijhandelsverdrag TTIP zijn in volle gang. Vrije handel is goed voor de economie van de betrokken landen, zo weten economen. De goede gewoonte om wereldwijde handel in verdragen vast te leggen, denk aan de General Agreement on Tariffs and Trade GATT en de Wereldhandelsorganisatie WTO, bestaat al tientallen jaren. De EU, maar ook Nederland zelf, zijn partner bij vele vrijhandelsakkoorden

Handelsverdragen verhogen de welvaart in de deelnemende landen. Ze zijn een typisch voorbeeld van niet de koek verdelen, maar de koek groter maken zoals economen zeggen. En toch is er in Nederland en zelfs wereldwijd een storm van verzet opgestoken tegen het Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP. De usual suspects als FNV, linkse partijen, actiegroepen voor dier of milieu, steken hun spandoeken omhoog.

Worden we straks overspoeld met chloorkippen? De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt de Amerikaanse chloorkip minder gevaarlijk dan salmonella en campylobacter in Europese kippen. ‘Chloor’-kip gaat na de slacht door een badje, dat niet veel sterker is dan het water dat in vele Europese landen uit de kraan komt en minder chloor bevat dan zwembadwater. En de kip wordt daarna afgespoeld. Bovendien lusten Amerikanen ook geen kip die naar chloor ruikt of smaakt.

TTIP zou slecht zijn voor het milieu. Milieudefensie noemt als voorbeelden een kolencentrale in Hamburg, schaliegas in de Canadese staat Quebec en het regenwoud in Ecuador. Echter, in alle drie gevallen was sprake van een legitiem contract van overheden met bonafide ondernemingen. Dat geldt ook voor de Roemeense goudmijn die RTLZ opvoert als voorbode van milieuschade à la TTIP. De EU-milieunormen zijn niet-onderhandelbaar.

De PvdA vreest voor ‘verlaging van onze hoge standaarden ten aanzien van arbeidsomstandigheden en sociale rechten en concurrentie op arbeidsvoorwaarden’ en maakt zich tevens zorgen om sociale voorwaarden en consumentenbescherming. Da’s leuk bedacht, maar daar gaat de EU merendeels al over. Wat sociale rechten en arbeidsrechten betreft is de vrees dat de Europese Commissie deze zou (kunnen) verkwanselen via TTIP op zijn zachtst gezegd merkwaardig.

De linkse anti-partijen verfoeien onafhankelijke arbitrage in geval van geschillen over TTIP. Terwijl Investor-State Dispute Settlement (ISDS) al decennia een veel voorkomende procedure is, waaraan overheden en ondernemingen vrijwillig deelnemen om geschillen over internationale handelsverdragen te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage. Alle handels- en investeringsverdragen voorzien in zo’n beroepsmogelijkheid, ook de Nederlandse, en zijn door het parlement goedgekeurd.

Tot slot leven er twijfels over de privacy van dataverkeer en bescherming van persoonlijke gegevens – blijft op het bestaande niveau – en de ‘geheimzinnigheid’ over de onderhandelingen. Dat laatste is helemaal merkwaardig: alles staat gewoon op internet. Volgens de Europese Commissie leidt TTIP tot meer banen en groei, lagere prijzen in de winkels en een ruimer aanbod van producten en diensten. Gezond economisch verstand staaft deze opvatting.

25 april 2016

Links hier en hier

 

-(4 juni 2016