Aantal werklozen 3x zo hoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert elk maand trouw het aantal werklozen in Nederland, 588.000 eind 2015 om precies te zijn. Maar als je het juiste aantal wilt weten, zegt de Nederlandsche Bank (DNB), moet je bijna het drievoudige nemen, ruim 1,4 miljoen. Er zijn namelijk veel meer mensen op zoek naar een baan of meer werk dan alleen werklozen, zoals bijna een miljoen werkenden én zelfstandigen.

Zo zijn er ook 131 duizend ontmoedigden, mensen die hun zoektocht naar een baan hebben opgegeven. Daarnaast zijn er nog eens 330 duizend mensen die weliswaar niet direct beschikbaar zijn, maar wel graag willen werken, bijvoorbeeld studenten in de afrondende fase van hun studie . Al die mensen tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken, maar een kwart van deze personen solliciteert wel op vacatures. Alles bij elkaar is het onderbenutte arbeidspotentieel – het aantal werklozen, mensen die meer uren zouden willen werken en niet-actieven die wel willen werken – momenteel zelfs 3,5 keer zo groot als het aantal werklozen.

17 april 2016