Europese richtlijn IORPA II pakt governance Nederlandse pensioensector niet aan

De Europese pensioenrichtlijn IORPA II zal in de Nederlandse pensioenpraktijk weinig verandering brengen. Maar het is jammer dat de EU geen hogere eisen stelt aan de governance van de pensioensector in de lidstaten.

Hoewel de EU officieel spreekt van één interne pensioenmarkt is dat slechts een ambtelijke aanduiding van het dossier. Er is geen of weinig concurrentie in de pensioensector in de de EU. De pensioenmarkt is niet vrij van wettelijke regels, eerder overgereguleerd. Consumenten en leden hebben weinig te kiezen en kunnen bijvoorbeeld hun pensioen niet meenemen. De sector is allergisch voor het C-woord (concurrentie). En het is een heel dure sector (kosten: 8 miljard euro per jaar), geld dat beter in pensioen of lagere premie kan worden gebruik.

De nieuwe EU-richtlijn IORPA II bevat vooral veel technische en organisatorische zaken, minimumstandaarden voor landen en pensioenfondsen met ietwat achtergebleven standaarden en gebruiken. De richtlijn stelt alle belangrijke geledingen/segmenten van het verkalkte Nederlandse stelsel gerust, dus werkgevers, werknemers, DNB, de AFM, de banken en wordt gepresenteerd als een wapenfeit van staatssecretaris, de regering en het EU-voorzitterschap van Mark Rutte.

De nieuwe EU-richtlijn legt pensioenfondsen geen buffer- of solvabiliteitseisen op, of vormgeving van het toezicht, zoals het hoort volgens het Europese subsidiariteitsbeginsel. IORPA II geeft een vergrijzend Europa het kader voor pensioenstelsels, die verder zullen convergeren met behoud van een vorm van kapitaaldekking. Maar door de grote verscheidenheid van goeddeels autonome nationale pensioenstelsels zijn echte marktwerking en concurrentie nog ver weg.

Het conglomeraat van pensioenbelangen in Nederland kan opgelucht ademhalen, want ook de governance en de nationale wettelijke kaders laat de EU ongemoeid in IORPA II. Helaas verbetert IORPA II niet de governance van een doodlopende polderstelsel dat al lang niet meer van deze tijd is.

13 juli 2016