Statistiek en politiek

De Telegraaf meldt:
ScreenHunter_327 Jul. 20 11.05

 

 

 

Zie hierboven het laatste nieuws, gebaseerd op de hedenochtend gepubliceerde CBS-cijfers. Welk bericht is correct? Hieronder ziet u een grafiek (ook) op basis van gegevens van het CBS.

ScreenHunter_331 Jul. 20 12.38

De consumptie in Nederland is in mei 2016 uitgekomen onder het niveau van voor de crisis. In 2013 en 2014 daalden de bestedingen zelfs. De toonzetting van De Telegraaf is daarmee voor de langere termijn correcter.

Dat is niet zo verwonderlijk: het ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het CBS zodat politiek onwelgevallige statistische conclusies niet snel het daglicht zullen zien. Het is maar hoe je naar de cijfers kijkt . . .


Deze conclusie kan ook worden getrokken voor bijvoorbeeld cijfers met betrekking tot consumentenvertrouwen, de conjunctuurklok, het producentenvertrouwen, de inkoopmanagersindex of de definitie van de werkloosheidcijfers. Lezers mogen nog een aantal publicaties hierover tegemoet zien op mijn blog.

(20 juli 2016)