Van The New Normal naar The New Neutral

Voormalig Fed-president Ben Bernanke lanceerde in zijn fameuze speech van 2005 het begrip global savings glut ofwel een wereldwijd overschot aan spaargeld waardoor de economische groei, inflatie en (reële) rente vele jaren lang lager zouden blijven dan voorheen. Bernanke is momenteel in publiek debat met Harvard-emeritus Larry Summers, die heeft gekozen voor de doctrine van secular stagnation om de grieperige wereldeconomie te verklaren. Beide invalshoeken staan garant voor een levendig dispuut.

Maar wat vindt de markt er eigenlijk van? De analyse The New Neutral van Pimco schetst een multi-speed world met landen die convergeren naar relatief gematigde potentiële groei en lage inflatie. De globale economie ontbeert een groeimechanisme dat voldoende in staat is de wereldwijd geaggregeerde vraag te generen en te verdelen om het ampele aanbod op te nemen. Het kost ongeveer 3 tot 5 jaar totdat een nieuw evenwicht kan ontstaan.

De ontwikkeling van The New Normal naar The New Neutral is het logische vervolg op de bankencrisis en de daarop volgende periode van extreem ruim monetair beleid, die gepaard ging met een aanzienlijke fiscale stimulus in een belangrijk aantal landen. Volgens Reinhart en Rogoff – This Time is Different – is na een crisis en recessie(s) een periode van ruwweg 7 tot 10 jaar nodig om een nieuw stabiel mondiaal groeipad te bereiken.

Deze keer is het niet anders. De crisis heeft haar sporen achtergelaten in de vorm van hoge schulden, zowel privaat als publiek. Het monetaire beleid en de Quantitative Easing kunnen zo niet eeuwig doorgaan, eens zal de prijs voor afbouw betaald moeten worden. De negatieve reële holt de koopkracht van besparingen uit, die niet voor productieve investeringen kunnen worden aangewend. De financiële repressie blijf nog wel even onder ons.

Ondanks deze pijnlijke aanpassingen mogen we nog van geluk spreken dat de bankencrisis niet tot een wereldwijde depressie en deflatie heeft geleid. De nieuwe realiteit is echter dat de gemiddelde groei van de wereldeconomie bescheiden is en blijft. Mede gezien de relatief lage inflatie is denkbaar dat de reële rente in veel landen tot een evenwicht onder of rond de 0% zal uitkomen gedurende een aantal jaren. Slimme marktpartijen in de financiële wereld nemen afscheid van The New Normal. Zij bereiden zich voor op The New Neutral.

-(4 juni 2016